Redactia.ro
Home » Știri » Anunț important! Cardul de sănătate redevine obligatoriu din 1 iulie 2020

Anunț important! Cardul de sănătate redevine obligatoriu din 1 iulie 2020

Cardul de sănătate redevine OBLIGATORIU

Cardul de sănătate redevine obligatoriu de la 1 iulie 2020, iar toate serviciile medicale, de îngrijiri la domiciliu, medicamentele și materialele sanitare și dispozitivele medicale se vor valida cu ajutorul acestuia.

Cardul de sănătate devine obligatoriu din 1 iulie 2020

Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, începând de la 1 iulie, cardul de sănătate redevine obligatoriu, iar toate serviciile medicale, de îngrijiri la domiciliu, medicamentele și materialele sanitare se vor valida cu ajutorul acestuia.

Excepție de la această decizie o fac serviciile acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriu clinic de specialiatate, care pot fi folosite fără utilizarea cardului de sănătate până pe 30 septembrie.

Astfel, la 1 iulie va fi reluată obligativitatea utilizării cardului naţional de sănătate pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de investigaţii paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale şi furnizorii de medicamente”, arată CNAS.

Conform CNAS, HG 438/2020 privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 reprezintă o serie de alte măsuri aplicabile până la 30 septembrie, în contextul situației epidemiologice provocată de pandemia de coronavirus.

Totodată, consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, folosind orice mijloc de comunicare.

Cum se prezintă documentele casei de asigurări de sănătate

Consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere, iar după consultarea la distanță, medicul de familie trebuie să emită toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical

De asemenea, medicii pot elibera, prescripția medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile.

Prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, se face prin mijloace electronice de comunicare, iar prin mijloace electronice de comunicare se pot folosi și transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate.

Până pe 30 septembrie s-a prelungit termenul de valabilitate pentru următoarele documente care expiră la această dată:

  • biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice;
  • recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive – ce se depun / se transmit la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive; deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT.