Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 17 decembrie 2021. Ce sfânt mare este sărbătorit

Calendar ortodox 17 decembrie 2021. Ce sfânt mare este sărbătorit

Calendar ortodox 17 decembrie 2021

Calendar ortodox 17 decembrie 2021. Creștinii ortodocși îl vor prăznui în această zi pe Sfântul Proroc Daniel, născut din seminția lui Iuda. Tot pe 17 decembrie sunt sărbătoriți Sfinții Mucenici Patermutie, Copri și Alexandru, Cuviosul Dunale, Sfântul Mucenic Iahu, Sfântul Dionisie cel Nou din Zachint și Sfântul Mucenic Nichita.

Calendar ortodox 17 decembrie 2021. Ce sfânt mare este sărbătorit

Calendar ortodox 17 decembrie 2021. Sfântul Daniel este chemat de către Nabucodonosor la palatul său, împreună cu cei trei tineri. Acesta refuză să se hrănească din bucatele îmăpăratului și îi descoperă acestuia ca printr-o altă hrană se pot arăta mai frumosi la chip decât cei ce se hrăneau din masa împăratului. A tâlcuit visele lui Nabucodonosor, vise pe care niciun specialist nu a reușit să le explice. Când Ierusalimul a fost cucerit de împărat, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi. Pentru că nu s-au închinat unei statui a împăratului, cei doi tineri au fost aruncați într-un cuptor încins.

Dumnezeu preface focul în rouă, motiv pentru care nu a fost aruncat și Daniel a fost acela că el primise numele Baltazar de la Asfanez. Refuză să se închine idolilor și este aruncat într-o groapă de lei, în timp ce Darie din care va ieși nevătămat. În urma acestei minuni, Daniel a scris la toate popoarele. : „Pacea voastră să se înmulțească. De mine s-a dat această poruncă în tot pământul împărăției mele, că fiecare să se cutremure și să se teamă de Dumnezeul lui Daniil, pentru că Acela este Dumnezeul cel viu, Care este în veci și împărăția Lui nu se va strică și stăpânirea Lui îndelung stăpânește, sprijinește și izbăvește. Apoi face semne și minuni în cer și pe pământ, căci a izbăvit pe Daniel din gurile leilor.

Daniel și cei trei tineri au murit în vremea împăratului Atic. Din Sinaxar aflăm că la Învierea lui Hristos au înviat și aceștia. Sfinții Părinți au rânduit că pomenirea lor să fie făcută cu șapte zile înainte de nașterea Mântuitorului, pe motiv că aceștia erau din seminția Iudeii.

Troparul Sfântului Proroc Daniel şi al Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Pro­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm, po­poarelor, Minunatului Dumnezeu, Cel Ce a scos din robie pe Israel, care-I cânta cântare de biruinţă şi striga: să cântăm Ţie, Singurului Stăpân al nostru.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mântuitorule, Făcătorule de bine a toate, Pricinuitorule al bunătăţilor, luminează mintea mea cu Raza cea purtătoare de Lumină, Iubitorule de oameni, ca să laud pomenirea cea mărită a Prorocului Tău Daniel.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un revărsat de zori al în­ţelepciunii răsărind, înţelepte, ai mântuit pe Suzanacea curată, care era mai înainte în primej­die; că Dumnezeu te-a ridicat pe tine ştiutor al celor ascunse, ca să osândeşti pe bătrânii cei răi.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmaşii lui Avraam înce­pând a se deprinde cu frica lui Dumnezeu, vitejeşte au lepădat mâncarea cea împotriva Legii şi hrănindu-se cu dragostea cea Dumnezeiască a dreptei cinstiri de Dumnezeu, spre mai mare mărire s-au înălţat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Munte Înţelegător ai văzut, Sfinte Daniel, Preasfinţite, pe Ceea ce Singură este Fiică Preacurată, puru­rea Fecioară, din care s-a tăiat Piatra Cea din capul unghiului şi toată înşelăciunea a fost zdrobită.

Etichete: