Redactia.ro
Home » Știri » Contract de prestări servicii. Cum se face acesta, de fapt. Model PDF

Contract de prestări servicii. Cum se face acesta, de fapt. Model PDF

contract de prestări de servicii

Un contract de prestări de servicii este contractul prin care o parte, numită prestator, se obligă să presteze servicii unui beneficiar, în schimbul unui preț. Prestatorul poate fi o societate, o asociație, o fundație, o persoană fizică, beneficiarul putând fi și el tot o persoană fizică sau juridică.

Nu există reglementari proprii în special acestui contract, el respectând prevederile privind contractele bilaterale cu titlu oneros și regulile sectorului de activitate în care se încadrează serviciile prestate – turism, transporturi, service etc.

Acest contract trebuie să includă: părțile contractante, obiectul, durata și prețul contractului, obligațiile și răspunderea părților, clauza de forță majoră, soluționarea litigiilor, alte clauze. Contractul are un caracter bilateral (implică obligații pentru prestator și pentru beneficiar), fiind, de asemenea un contract cu titlu oneros (implică un preț pentru serviciile prestate).

Contract de prestări servicii – de ce să țină cont prestatorul și beneficiarul

Obligațiile prestatorului

Dacă ești în poziția de prestator, ar trebui să te asiguri că obligațiile tale sunt precizate în mod expres, clar și limitativ. În practică, ar fi vorba, în principiu de următoarele obligații:

  • de a procura materialele necesare lucrărilor;
  • de a utiliza personal calificat în domeniul serviciilor prestate;
  • de a remedia gratuit defecțiunile care pot surveni la lucrările efectuate din vina sa.
  • finalizarea la anumite termene

Obligațiile beneficiarului

Dacă ești în poziția de beneficiar, este recomandabil să ai în vedere următoarele:

  • de a procura materialele necesare lucrărilor (daca așa te-ai învoit cu prestatorul);
  • de a plăti la timp prestatorului prețul lucrărilor efectuate de acesta.

Răspunderea este un element esențial în contract atât dacă ești prestator, cât și dacă ești beneficiar.

În ce condiții se încheie un contract de prestări servicii

Deoarece aceste prestații reprezintă tot o formă de muncă, agenții economici care încheie astfel de contracte cu persoane fizice pentru a evita încheierea de contracte individuale de muncă sunt sancționați prin amendă.

În consecință este indicat ca aceste contracte de prestări servicii să fie încheiate numai cu persoane fizice autorizate, luând în considerare Legea nr. 300/2004, privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale și considerând contractele de prestări servicii drept contracte comerciale reglementate de Codul Comercial.

Vezi AICI cum arată un contract de prestări servicii (model orientativ)

Loading...