Redactia.ro
Home » Știri » Cum se depune o contestație la o amendă primită de Poliția Rutieră

Cum se depune o contestație la o amendă primită de Poliția Rutieră

Cum se depune o contestație la o amendă primită de Poliția Rutieră

Cum poți să contești o amendă luată de la Poliția Rutieră. Cu siguranță te-ai întrebat măcar o dată acest lucru, iar acum Redacția.ro îți oferă răspunsul la această întrebare.

Cum se contestă o amendă primită de la Poliția Rutieră 2021

Un lucru pe care pot să-l faci este contestarea procesului-verbal de contravenție. Ai o dată de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal pentru a face o contestație la o instanță judecătorească competentă. Aceasta este Judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Dacă alegem să contestăm procesul verbal în instanță, o putem face cu privire la două aspecte. Este vorba de legalitatea actului întocmit și temeinicia faptelor consemnate.

Procesul verbal poate fi considerat anulabil în condițiile în care lipsesc sau sunt menționate greșit date referitoare la: datele de identificare ale contravenientului, inclusiv codul numeric personal,  datele de identificare ale agentului constatator (nume, prenume, funcţia, instituţia), data şi locul încheierii procesului-verbal, descrierea faptei contravenţionale (data, ora, locul împrejurările ce pot servi la aprecierea ei), încadrarea faptei în textul legii şi identificarea exactă în descrierea prevederilor, dar și lipsa semnăturii agentului constatator pe fiecare pagină a procesului verbal de contravenţie, după cum arată legea în vigoare.

Contestație amendă rutieră 2021. Cum se face acesta

În ceea ce privește temeinicia faptelor consemnate, este mai greu să se demonstreze pentru că este vorba de o perspectivă subiectivă. Este vorba de diferențele care există între realitatea petrecerii faptelor și realitatea care apare în documente.

Dar ce trebuie să conțină, de fapt, de contestație la o amendă? Trebuie să știi că simpla contestație scrisă nu este suficient. Trebuie, de asemenea, să anexăm dosarul cauzei respective, ce trebuie să cuprindă probele ce dovedesc nevinovăția șoferului ce a primit amenda, dar și copia procesului verbal. Este foarte important ca cel amendat să precizeze în cererea de contestație că solicită restituirea banilor plătiți pentru achitarea amenzii.

Este foarte bine să plătiți amenda, pentru că în primele 15 zile putem achita jumătate din valoarea acesteia, și dacă decizia instanței judecătorești este în favoarea noastră ne vom primi banii înapoi. Dar, dacă vom primi o decizie negativă atunci trebuie să restituim suma completă a amenzii, pentru că va trece cu siguranță acel termen de 15 zile.