Redactia.ro
Home » Stil de viață » Calendar ortodox 15 noiembrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 15 noiembrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 9 august 2021

Calendar creștin 14 noiembrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 14 noiembrie, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Paisie de la Nemț.

Calendar ortodox 15 noiembrie 2021. Sfântul Paisie de la Nemț

Sfântul Paisie de la Mănăstirea Neamţ este un sfânt răzbunat în egală măsură de ortodoxia slavă şi română, pentru contribuţia sa la „Renaşterea ortodoxă”, la sfârşitul secolului al XVIII- lea. Numele său este transliterat în română ca Paisie Velicicovschi.

Tatăl său, Ioan, era decanul-preot în eparhie, iar mama sa, Irene, era o creștină foarte evlavioasă.Tatăl său a murit foarte devreme și întreaga educație dată de mama sa a fost încoronată în 1735, când copilul a fost trimis să învețe la Academia Teologică din Kiev, înființată de Episcopul Petru Movilă, un important episcop ortodox în Evul Mediu târziu, autor al Mărturisirii de credință ortodoxe din 1645. După patru ani de studii, tânărul Petru a părăsit școala și a intrat în obștea Mănăstirii Medvedeski, având 19 ani.

În toamna anului 1794 Paisie s-a îmbolnăvit și a trecut în lumea de apoi pe 15 noiembrie, la vârsta de 72 de ani. La momentul morții sale, congregația sa de două mănăstiri număra peste 1.000 de călugări de naționalități diferite (români, ruși, ucraineni, greci, bulgari), potrivit theodialogia.blogspot.com. A fost înmormântat în cripta bisericii mari, construită de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Fiind cinstiți ca sfânt încă în viața sa, ucenicii săi au săvârșit slujbă de pomenire, l-au numit sărbătoare anuală pe 15 noiembrie.

Calendar ortodox 15 noiembrie 2021. Ce rugăciune sa rostești azi

Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârgu­ință, spre mărirea numelui Tău celui sfânt și spre iertarea păca­telor noas­tre, spre omorârea patimilor și biru­­ință asupra păcatului;

ca împreună cu Tine răstignindu-ne și îngro­pân­du-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte și să petrecem cu bună­plă­cere înaintea Ta întru toate zilele vieții noastre. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Hris­toase, Dum­­­ne­­zeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Etichete: