Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Calendar ortodox 17 octombrie 2021. Ce sfânt este sărbătorit în această zi

Calendar ortodox 17 octombrie 2021. Ce sfânt este sărbătorit în această zi

Calendar creștin 17 octombrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 17 octombrie, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Proroc Osea.

Calendar ortodox 17 octombrie 2021. Sfântul Proroc Osea

Sfântul profet Osea, primul dintre profeții minori, aparținea seminției lui Isahar. El a trăit în secolul al IX-lea înainte de Hristos, în împărăția lui Israel. El a fost contemporan al sfinților profeți Isaia, Mica și Amos. În acest timp, mulți dintre colegii lui israeliți uitaseră adevăratul Dumnezeu și se închinaseră idolilor. Sfântul profet Osea a încercat să-i întoarcă din nou către credința Părinților lor prin sfaturile sale înțelepte.

Denunțând nelegiuirile poporului Israel (adică regatul nordic Israel), profetul le-a proclamat mari nenorociri de la un popor străin și îndepărtarea lor în captivitate de către Asiria, conform oca.org. Profețiile Sfântului Osea sunt incluse în cartea care îi poartă numele. Slujba profetică a Sfântului Osea a continuat mai bine de șaizeci de ani. Profetul inspirat de Dumnezeu a murit la bătrânețe profundă, după ce și-a dedicat toată viața împlinirii Voinței lui Dumnezeu.

Calendar ortodox 17 octombrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești astăzi

A proorocului Tău Osea po­menire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre. Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preamărit. Ca un grăitor de Dumnezeu cu adevărat, o, Prorocule Osea, stând înaintea Dătătoru­lui de viaţă, roagă-te neîncetat să izbăvească de primejdii pe toţi cei ce te laudă cu credinţă.

Curăţind vederea sufletului tău de întinare, te-ai învredni­cit a vedea şi a spune mai îna­inte foarte bine, fără minciună şi luminat, cele viitoare care erau să se împlinească. Izvorul cunoştinţei celei mai dinainte, înţelepciunea lui Dum­nezeu, a arătat pe grăitorul de Dumnezeu Osea, râu de prorocie, care izvorăşte tuturor Dumnezeieştile învăţături.

Pe Hristos, Cel Ce S-a arătat pentru noi din Fecioară, L-a chemat de faţă Tatăl din Egipt, precum a spus de demult Osea văzătorul de Dumnezeu. Slavă Tatălui şi Fiului Şi Duhului Sfânt. Cinste Maicii Domnului. Amin

Etichete: