Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 8 octombrie 2020. Ce sărbătoresc creștinii

Calendar ortodox 8 octombrie 2020. Ce sărbătoresc creștinii

Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu

Calendar ortodox 8 octombrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toți creștinii, pentru că este sărbătorit Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu.

Viața Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu, sărbătorit pe 8 octombrie

Sfântul Apostol Iacov a fost unul dintre uceniii Domnului Iisus. El a fost fratele lui Matei, vameș și evanghelist.

A fost ales ca ucenic al lui Hristos la Cincizecime, iar el a propovăduit Evanghelia în Egipt. A murit ca martir, fiind ucis de păgânii care îi prigoneau pe creștini.

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu

Troparul Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu

Glasul al 3-lea

Apostole Sfinte Iacob, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Iacob al lui Alfeu

Glasul al 2-lea

Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut, căci ca pe Maica Vieții a mutat-o la viață Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

Ca pe un Luceafăr, ce lumi­nează toată făptura, pe însuşi văzătorul lui Hristos şi de Dum­nezeu grăitorul, Apostolul Iacob, cu cân­tări să-l lăudăm, cinstind astăzi prăznuirea lui; că se roagă pururea pentru noi toţi.

Glasul al 4-lea

Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.

Cel ce vânător păgânilor preaminunat s-a arătat şi între uce­nici preacinstit şi cu Apostolii împreună locuitor, Sfinte Apostole Iacob, lumii bogăţie de tămăduiri izvorăşte şi apără de primejdii pe cei ce-L laudă. Pentru aceasta cu un glas strigăm către dânsul: miluieşte pe toţi cu rugăciunile tale, Apostole!

Tot pe 9 octombrie sunt pomeniți mai mulți sfinți

Sfinţii Cuvioşi Andronic şi Atanasia, soţia lui;

Dreptul Avraam şi nepotul său, Lot;

Sfânta Muceniţă Poplia;

Sfântul Cuvios Petru;

Sfântul Mucenic Ignatie Athonitul.

Loading...