Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 19 noiembrie 2020. Ce sfânt proroc este sărbătorit

Calendar ortodox 19 noiembrie 2020. Ce sfânt proroc este sărbătorit

Sfantul zilei

Calendar ortodox 19 noiembrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toți creștinii, pentru că în această zi are loc o mare sărbătoare pentru toți creștinii. În această zi are loc cinstirea Sfântului Proroc Avdie, un mare exemplu de credință pentru toți creștinii.

Viața Sfântului Proroc Avdie, sărbătorit pe 19 noiembrie 2020

Sfântul Proroc Avdie a trăit în vremea împăraților Ahav şi Ohozia din Israel. Momentul care i-a schimbat cu adevărat viața acestuia a fost cel în care l-a întâlnit pe Sfântul Proroc Ilie. El a făcut parte din echipa celor trei căpitani care au venit la sfânt. Când a ajuns la Ilie, Avdie a înghenunchiat și a reușit să scape în acest fel de focul care i-a ars pe ceilalți doi dinaintea lui.

De atunci, l-a urmat peste tot pe Sfântul Proroc Ilie și a devenit ucenic al acestuia. Cartea lui Avdie este cea mai scurtă din Vechiul Testament.

Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Avdie

Iată ce rugăciune trebuie să rosteşti în această zi pentru a-ți merge bine toată zi și a avea parte de binecuvântare.

Troparul Sfântului Proroc Avdie, glasul al 2-lea:

Pomenind prăznuirea prorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăveşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Avdie Glasul 2

Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Proorocule Avdie, de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi. Poporul lui Israel se depărtase de la Dumnezeu şi se închina lui Baal.

Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Irmosul:

Mântuitorului Dumnezeu, Celui Ce a povăţuit pe popor prin mare cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Mântuitorului Dumnezeu, ca un proroc, cu îndrăznire te roagă, de Dumnezeu insuflate, să se lumineze cu razele cele luminătoare cei ce te laudă pe tine cu credinţă, Prorocule Avdie.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce cu cunoştinţă mai înainte vede lămurit toate, văzând netulburarea şi curăţia şi lumina inimii tale, fericite, te-a ales pe tine, ca pe un proroc de Dumnezeu primitor.

Stih: Sfinte Prorocule Avdie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând vedeniile cele ce cu adevărat s-au arătat ţie de la Dumnezeu, ai propovăduit fraţilor celor nelegiuiţi piericiunea cea cumplită şi pierzarea lor cea după dreptate, fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce ne-am izbăvit prin tine, cu naşterea ta mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu Curată, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne de primejdia cea lumească pe noi, care cu un glas aducem ţie cântare de biruinţă.

Ce sfinți mai sunt sărbătoriți pe această dată

Tot la această dată, sunt sărbătoriți mai sunt sfinți de către creștini. Este vorba despre:

Sfinţii Ioasaf şi Varlaam din India;

Sfântul Varlaam al Pecerskai;

Sfântul Mucenic Azi, făcătorul de minuni;

Sfinţiii 150 de ostaşi;

Sfântul Mucenic Agapie;

Sfântul Mucenic Iliodor, din Maghido Pamfiliei;

Sfinţii Mucenici Antim, Talaleu, Cristofor şi Eufimia cu fiii lor;

Sfântul Panharie.

Loading...