Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 3 ianuarie 2022. Ce sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 3 ianuarie 2022. Ce sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 3 ianuarie 2022

Calendar ortodox 3 ianuarie 2022. Creștinii ortodocși îl prăznuiesc luni, 3 ianuarie, pe Sfântul Proroc Maleahi. Acesta a făcut parte din seminția lui Levi. Maleahi a indemnat poporul la pocăință, iar numele său înseamnă înger. Prorocul s-a stins din viață la o vârstă fragedă.

Calendar ortodox 3 ianuarie 2022. Ce sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 3 ianuarie 2022. Sfântul Proroc Maleahi a făcut parte din seminția lui Levi și a trăit cu patru sute de ani înainte de întruparea Domnului și a profețit în timpuul lui Ezdra. Cartea lui Maleahi reda mustrările adresate lui Dumnezeu lui Israel prin el și profeția despre Mesia, îndemnând poporul la pocăință. Prorocul Maleahi a vestit pregătirea venirii lui Mesia printr-un Inaintemergătir al Domnului, care va fi Ioan Botezatorul. „Iata, Eu trimit pe ingerul Meu si va gati calea inaintea fetei Mele si va veni indata in templul Sau Domnul pe Care Il cautati si Ingerul legamantului pe Care voi Il doriti” (Maleahi 3, 1).

Numele lui Maleahi înseamnă înger. A primit acest nume oentru că vorbea față în față cu îngerul Domnului și pentru că păzea îngereasca curație. Aceasta a murit de tânăr și a fost îngropat lângă părinții săi.

Troparul Sfântului Prooroc Maleahi

Glasul 2
Pomenirea proorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel tăiat a tăiat pe…

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu ceata cea de sus bucurându-te şi cu aceea împreună dănţuind şi veselindu-te şi după vrednicie fiind plinde Lumină Dumnezeiască, de Dumnezeu insuflate, rugându-te, păzeşte pe cei ce prăznuiesc, cu credinţă, cinstită pomenirea ta, cântând Domnului.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu frumuseţea sufletului cea în chip de înger, asemenea şi cu frumuseţea trupului, de Dumnezeu grăitorule, luminat ai primit Lu­mina cea de sus a Dumnezeieştii Străluciri; şi cu bucurie, strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bună socotinţă săvârşindu-ţi viaţa, fiind împodobit cu frumuseţea obiceiurilor şi cu bunele obişnuiri fiind înfrumuseţat, preafericite, te-ai arătat proroc cu evlavioasă cinstire de adevăr, strigând: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Maică a lui Dumnezeu Atotţiitorul, Ceea ce eşti de neam împărătesc, Stăpână, care numai tu Singură ai odrăslit pe Dumnezeu, Împăratul tuturor, născându-L mai presus de fire cu trup, miluieşte-mă de primejdii, ca să cânt Fiului tău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea…

Îmbogăţindu-te cu harul prorociei, cu cuviinţă Dumnezeiască ai fost învăţat prin Duhul cunoaşterea celor ce aveau să fie, Sfinte Prorocule Maleahi, de Dumnezeu insuflate; şi tuturor ai spus mai înainte venirea lui Hristos şi Dumnezeiasca chemare a limbilor, fericite. Pentru aceasta prăznuim cinstită pomenirea ta şi cu dragoste te lăudăm şi cu credinţă te fericim, prealăudate, strigând către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei, în cuptor…

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai prorocit venirea Cinstită a Stăpânului tuturor, Sfinte Prorocule Maleahi, fericite, strigând: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primeşte, Îndurate, pe Lăudatul Proroc Maleahi, care se roagă pentru cei ce Te laudă cu evlavie şi strigă: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbrăcându-Te întru mine, ca un Îndurat, din Cinstita Fecioară, Te-ai unit cu mine tot, cu totul, după Ipostas, fără amestecare, Cuvinte al lui Dumnezeu. Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Etichete: