Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 5 octombrie 2021. Rugăciune vindecătoare către Sfanta Haritina

Calendar ortodox 5 octombrie 2021. Rugăciune vindecătoare către Sfanta Haritina

Calendar ortodox 5 octombrie 2021. Iată rugăciunea vindecătoare pe care creștinii trebuie să o rostească în această zi sfântă către Sfânta Haritina.

Calendar ortodox 5 octombrie 2021. Iată că nu doar sărbătorile cu cruce roșie sunt importante pentru credincioși. Și cele marcate cu cruce neagră au o mare însemnătate, așa cum este și ziua sfântă dedicată Sfintei Haritina, care ne va ocroti de orice ispită.

Calendar ortodox 5 octombrie 2021. Rugăciune vindecătoare către Sfanta Haritina

Conform calendarului ortodox, în această lună, în ziua a cincea, pomenirea Sfintei Muceniţe Haritina

Sfânta Haritina îi învăța pe creștini cuvinte folositoare, spre mântuire, iar pe cei necredincioși îi aducea la credință, propovăduindu-L pe Hristos.

Canon de rugăciune către Sfânta Muceniţă Haritina

Troparul Sfintei Muceniţe Haritina, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Haritina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău;

și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Canonul de rugăciune către îngerul păzitor al vieții omului

Tot pe data de 5 octombrie, creștinii pot rosti rugăciunea către îngerul păzitor al vieții omului.

“Împărate ceresc, Mângâieto¬rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm-plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam¬ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin¬decă neputințele noas¬tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin¬țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă¬mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș¬tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă¬vește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin!”

Ai un pont sau mai multe informații pe subiect, scrie-ne pe adresa pont@redactia.ro
Etichete: