Redactia.ro
Home » Stil de viață » La ce ajută, de fapt, studiul de fezabilitate și cât costă acesta

La ce ajută, de fapt, studiul de fezabilitate și cât costă acesta

Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este extrem de important atunci când vrem să construim ceva. Și dacă ne temem că investiția e prea mare, nu știm cât timp ar dura exact construcția, sau avem tot feluri de nedumeriri, atunci este momentul în care trebuie să realizăm studiul de fezabilitate, pentru a putea determina toate aceste necunoscute din proiectul nostru.

Studiul de fezabilitate arată, printre altele, dacă proiectul inițial este bine construit sau dacă acesta ar trebui modificat, precum și dacă sunt respectate normele juridice, pentru ca proiectul nostru să fie complet legal și în conformitate cu legile în vigoar din țara noastră.

Studiu de fezabilitate: ce trebuie să conțină

Studiul de fezabilitate trebuie să conțină o mulțime de lucruri, având în vedere că el ne răspunde la întrebarea „Este posibilă această construcție?”.

Astfel, un studiu de fezabilitate conține:

Informaţii despre obiectivul de investiţii

Necesitatea realizării obiectivului sau proiectului de investiții

Particularități ale zonei în care dorim să facem construcția (datele climatice, surse de poluare, etc)

Costurile estimative ale investiției

Studiu hidrologic și topografic

Analiza factorilor economici

Analiza de consum

Impactul social al realizării obiectivului propus de noi

Analiza cererii de bunuri și servicii

Analiza financiară și analiza economică

Analiza de riscuri și propuneri de limitare a riscului

Durata estimativă de realizare a obiectivului

Certificatul de urbanism

Avize pentru asigurarea utilităților

Piese desenate

Planul de amplasare în zonă

Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.

PIESE SCRISE

Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

1.4. Beneficiarul investiției

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Ce informații trebuie să mai conțină un studiu de fezabilitate

Iată ce alte informații trebuie să mai conțină un studiu de fezabilitate, actul esențial pe care trebuie să îl realizăm pentru a fi în conformitate cu legea.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Studiul de fezabilitate costă undeva între 150 și 300 de lei pe oră pentru cel ce îl întocmește.

Loading...