Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Calendar ortodox 18 octombrie 2021. ce mare sfânt este sărbătorit. Mulți români poartă acest nume

Calendar ortodox 18 octombrie 2021. ce mare sfânt este sărbătorit. Mulți români poartă acest nume

Calendar creștin 18 octombrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 18 octombrie, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca.

Calendar ortodox 18 octombrie 2021. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, era originar din Antiohia siriană, un tovarăș al sfântului Apostol Pavel (Fil. 1:24, 2 Tim. 4: 10-11) și un medic luminat în artele medicale grecești. Auzind despre Hristos, Luca a ajuns în Palestina și a acceptat cu fervoare propovăduirea mântuirii de la Domnul Însuși.

Fiind unul dintre cei Șaptezeci de Apostoli, Sfântul Luca a fost trimis de Domnul împreună cu ceilalți să predice Împărăția Cerurilor în timpul vieții pământești a Mântuitorului (Luca 10: 1-3). După Înviere, Domnul Iisus Hristos s-a arătat sfinților Luca și Cleopa pe drumul către Emaus.

După moartea martirică a apostolilor Petru și Pavel de rangul întâi, Sfântul Luca a părăsit Roma pentru a predica în Ahaia, Libia, Egipt și Tebaid. Și-a încheiat viața suferind martiriul în orașul Teba, potrivit oca.org.

Tradiția îl recunoaște pe Sfântul Luca pentru pictarea primelor icoane ale Maicii Domnului. „Fie ca harul Celui care S-a născut din Mine și mila Mea să fie cu aceste Icoane”, a spus Fecioara Puterea după ce a văzut icoanele. Sfântul Luca a pictat, de asemenea, icoane ale apostolilor Petru și Pavel

Calendar ortodox 18 octombrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești astăzi

Sfinte Ierarh mărturisitor, învăţătorule al adevărului şi doctore fără de arginţi Luca, ţie plecăm genunchii sufletului şi ai trupului, şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele tale moaşte pe tine te rugăm, precum fiii pe tatăl lor: auzi-ne pe noi, păcătoşii, cinstite părinte, şi du rugăciunea noastră la Milostivul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai înaintea Lui dimpreună cu sfinţii toţi. Credem că ne iubeşti cu aceeaşi dragoste cu care ai iubit pe fraţii tăi când vieţuiai în această lume.

Meşteşugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu ajutorul harului suferinţele celor bolnavi ai vindecat, iar după cinstita ta adormire Stăpânul tuturor a arătat moaştele tale izvor de tămăduire: că felurite neputinţe se vindecă şi putere se dăruieşte celor ce cu evlavie le sărută şi cer dumnezeiasca ta mijlocire.

Pentru aceasta, ne rugăm cu căldură ţie, care ai primit harul tămăduirilor: pe fratele nostru (numele) cel bolnav şi cumplit înviforat de suferinţă cercetează-l şi vindecă-l de neputinţa ce-l stăpâneşte. Cu totul cinstite şi preasfinte Părinte Luca, nădejde a celor bolnavi, care zac în patul durerii, nu uita de fratele nostru (numele) şi dăruieşte-i vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca şi noi dimpreună cu tine să slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, o Dumnezeire şi o Împărăţie, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Etichete: