Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Calendar Ortodox 2 octombrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit. Mulți români poartă acest nume

Calendar Ortodox 2 octombrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit. Mulți români poartă acest nume

Calendar creștin 2 octombrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 2 octombrie, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Ciprian.

Calendar Ortodox 2 octombrie 2021. Sfântul Ciprian

Sfântul Ciprian a fost un păgân, originar din Antiohia. Încă în copilărie, el a fost predat de părinții săi înșelați pentru slujirea zeilor păgâni. De la șapte ani până la treizeci de ani, Ciprian a studiat în cele mai remarcabile centre ale păgânismului – pe Muntele Olimp, în orașele Argos și Tauropolis, în orașul egiptean Memphis și la Babilon. După ce a dobândit o înțelepciune eminentă în filozofia păgână și în meșteșugul vrăjitorului, în Olimp a fost consacrat în preoția păgână. După ce a descoperit o mare putere prin chemarea spiritelor necurate, el la văzut pe chiar prințul întunericului, a conversat cu el și a primit de la el o mulțime de demoni, conform akroasis.org.

După ce s-a întors la Antiohia, Ciprian a devenit venerat de păgâni ca un eminent preot păgân, oameni uimitori prin abilitatea sa de a purta vrăji. În timpul persecuției împotriva creștinilor sub împăratul Dioclețian, Episcopul Ciprian și Hegumenesa Justina au fost arestați și aduși la Nicomedia, unde după înverșunate torturi au fost decapitați cu sabia.

Calendar Ortodox 2 octombrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești azi

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui;

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.”

Etichete: