Redactia.ro
Home » Stil de viață » Calendar ortodox 5 noiembrie 2021. Ce sfinți sunt prăznuiți

Calendar ortodox 5 noiembrie 2021. Ce sfinți sunt prăznuiți

Calendar creștin 5 noiembrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 5 noiembrie, în fiecare an sunt sărbătoriți Sfnții Mucenici Galaction și Epistimi.

Calendar ortodox 5 noiembrie 2021. Sfnții Mucenici Galaction și Epistimi

Când Galaction a împlinit douăzeci și patru de ani, tatăl său s-a hotărât să-l căsătorească și i-au găsit o mireasă, o fată frumoasă și ilustră pe nume Epistimi. Fiul nu s-a împotrivit voinței tatălui său, dar prin voia lui Dumnezeu, nunta a fost amânată pentru un timp. Vizitându-și logodnica, Galaction și-a dezvăluit treptat credința.

În cele din urmă, el a convertit-o la Hristos și el însuși a botezat-o în secret. Câțiva ani monahii s-au zbătut în muncă, post și rugăciune. Odată, Epistimi a avut o viziune în somn: ea și Galaction au stat într-un palat minunat în fața unui rege strălucitor, iar Regele le-a dăruit coroane de aur. Aceasta a fost o prefigurare a martiriului lor iminent.

Păgânii au luat cunoștință de existența mănăstirilor și a fost trimis un detașament militar pentru a-și prinde locuitorii. Dar călugării și călugărițele au reușit să se ascundă în dealuri. Galaction însă nu a avut nicio dorință să fugă și așa a rămas în chilia lui, citind Sfânta Scriptură.

Când Epistimi a văzut că soldații îl duceau pe Galaction în lanțuri, ea a început să o implore pe stareță să-i permită să meargă și ea, deoarece dorea să accepte tortura pentru Hristos împreună cu logodnicul și profesorul ei. Stareța a binecuvântat cu lacrimi pe Epistimi să facă acest lucru, potrivit oca.org.

Sfinții au îndurat chinuri groaznice, în timp ce îl implorau și îl slăveau pe Hristos. Li s-au tăiat mâinile și picioarele, li s-a tăiat limba și apoi au fost tăiați capul.

Calendar ortodox 5 noiembrie 2021. Ce rugăciune să rostești azi

Doamne, învață-mă să-Ți cunosc mă­rirea și bunătatea. Dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru su­pă­rările ce-am făcut altora. Fă să am dra­goste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând po­runca Ta.

Mă fă­gă­duiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău; pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjma­șul, îi voi da pâine; iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci, îl voi povățui.

Doamne, eu nu sunt decât om ne­pu­tincios. De aceea, ajută-mă, cu darul Tău, să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferin­țele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi.

Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să viețuim pe pământ cu pace, cu bucurie, și să-Ți zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi ier­tăm gre­șiților noștri”. Că Ție se cu­vine slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Etichete: