Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 8 martie 2020. Sfântul Teofilact, binefăcătorul bolnavilor

Calendar ortodox 8 martie 2020. Sfântul Teofilact, binefăcătorul bolnavilor

Calendar ortodox 8 martie 2020. Sfântul Teofilact, binefăcătorul bolnavilor

Calendar ortodox 8 martie 2020. Sfântul Teofilact, binefăcătorul bolnavilor. Credincioșii îl vor prăznui pe 8 martie pe Sfântul Teofilact, cel care vindeca bolnavii și ajuta săracii.

Calendar ortodox 8 martie 2020. Sfântul Teofilact, binefăcătorul bolnavilor

Potrivit creștin ortodox, Sfântul Teofilact a mers din părțile Răsăritului la Constantinopol și s-a împrietenit cu marele luminator al Bisericii, Sfântul Tarasie. Acesta a ales viața monahală în momentul alegerii lui Tarasie ca patriarh al Constantinopolului. Sfântul Tarasie îl unge pe Teofilact episcop în Nicomidia, și se va arăta binefăcător al celor aflați în dureri, necazuri și nevoi.

După moartea Sfântului Tarasie, la conducerea imperiului a venit Leon. Teofilact i-a cerut acestuia să păstreze credința creștină nealterată, dar pentru că acesta nu a vrut, i-a prorocit: „O, împărate, vei cădea cu cădere năprasnica și mare, și nu vei găsi pe nimeni care să te scape de ea!”. Din cauza acestor cuvinte, Sfântul Teofilact a fost scos cu nelegiuire din scaun și alungat în exil, unde a petrecut timp de treizeci de ani în cele mai mari lipsuri, necazuri și umilințe, și unde în cele din urmă și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.

Rugăciunea către Sfântul Teofilact Mărturisitorul

Neştiut ai trăit, preafericite, dar Hristos te-a arătat pe tine tuturor, luminând ca un astru, punându-te ca pe o lumină în­ţelegătoare în sfeşnic. Şi ţi-a înmânat tablele dogmelor Du­hului, cu care luminează-ne şi pe noi.

Să cântăm Domnului, Ce­lui Ce a povăţuit pe poporul Său, prin Marea Roşie, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stând înaintea Scaunului Stă­pânului, purtătorule de Dum­nezeu Părinte Teofilact, păzeşte pe cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Te-a uns pe tine, după vred­nicie, harul Duhului, preaferi­cite, pentru adevăr şi pentru bunătatea obiceiurilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca să dobândeşti cele cereşti, fericite, ai călcat în picioare toate cele pământeşti şi ai ur­mat lui Hristos Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin