Redactia.ro
Home » Știri » Cum se obține o autorizare de funcționare în București pentru activitățile comerciale

Cum se obține o autorizare de funcționare în București pentru activitățile comerciale

Cum se obține o autorizare de funcționare în București pentru activitățile comerciale

Acte necesare pentru funcționarea unei activități comerciale. Iată de ce documente ai nevoie și ce taxe trebuie să plătești.

Cum se obține o autorizare de funcționare pentru activitățile comerciale

Întâi de toate, este necesar să știi că ai nevoie de multe acte și că poți face comerț doar dacă ai această autorizație.

De asemenea, documentația necesară poate să difere în funcție de locul în care dorești să desfășori activitatea comercială respectivă. La fel este cazul și cu taxele pe care trebuie să le plătești. De exemplu, la Primăria Sectorului 3, este necesar să achiți o taxă de 69 de lei.

„Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism”, arată legea.

Pentru a obține acordul de funcționare pentru activitatea comercială pe care o dorești, ai nevoie, printre altele, de o cerere, certificatul de înregistrare, certificatul constatator,  documentul de înregistrare sanitară, autorizațiile de mediu, de securitate la incendiu sau alte avize și autorizații, precum și un acord de subînchiriere dacă e cazul sau contractul încheiat cu o societate de salubrizare.

Acte necesare   pentru eliberarea “Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale”

 • Cerere, formular tipizat;
 • /C.I. a administratorului sau persoanei împuternicite, inclusiv delegaţia/ împuternicirea acesteia;
 • Certificatul de înregistrare la O.R.C.(C.U.I.);
 • Certificatul constatator (REV.2) eliberat de către O.R.C., pentru punctul de lucru;
 • Documentul de înregistrare sanitară – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul;
 • Procesul verbal de constatare a condiţiilor igienico – sanitare/Notificarea certificării conformităţii, după caz (de ex. pt.saloanele de înfrumuseţare şi coafură/manichiură);
 • Autorizaţia de Mediu, atunci când suprafaţa de vânzare este mai mare de 400 mp;
 • Autorizaţia de Securitate la incendiu, după caz;
 • Declaraţie de clasificare, dacă este cazul;
 • Alte avize, autorizaţii, acorduri, declaraţii şi certificate speciale, după caz;
 • Contractul de deţinere a spaţiului;
 • Acord de subînchiriere, dacă este cazul;
 • Actul iniţial care atestă forma juridică de deţinere a spaţiului;
 • Acordul Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari şi tabelul nominal cu acordul proprietarilor, vecini ai spaţiului, pe orizontală şi verticală, conform Legii nr. 230/2007 – numai în cazul în care se schimbă obiectul de activitate;
 • Planul de situaţie privind încadrarea în zonă a spaţiului comercial, la scările 1:500 şi 1:2000 (schiţa de identificare a spaţiului, anexă la contract) / Planul complexului comercial în care se află spaţiul comercial, cu poziţionarea acestuia, prin haşurare cu pixul a zonei ocupate, dacă este cazul;
 • Releveul spaţiului închiriat, întocmit de către o persoană autorizată;
 • Autorizaţia de construire însoţită de procesul verbal de recepţionare a lucrării, inclusiv pentru amenajări sau alte situaţii, unde este cazul;
 • Actul (autorizație de construire/alt document) prin care s-a autorizat schimbarea de destinație în spaţiu comercial, dacă este cazul ;
 • Contractul încheiat cu o societate de salubrizare, însoţit de ultima factură şi chitanţa prin care s-a efectuat plata acesteia;
 • Adresa emisă de către Administraţia Pieţelor Sectorul 6 pentru titularul de contract, prin care se atestă faptul că agentul economic nu figurează cu datorii;
 • Fotografii exterioară, după caz;
 • Acordul de funcţionare eliberat anterior, în original.