Redactia.ro
Home » Stil de viață » La cine trebuie să te rogi pentru a găsi locul de muncă pe care ți-l dorești

La cine trebuie să te rogi pentru a găsi locul de muncă pe care ți-l dorești

Găsirea unui loc de muncă bun poate fi ajutată în totdeauna cu credință și rugăciunea potrivită. În bisericile din Moldova, preoții povățuiesc credincioșii că Sfânta Xenia, sfinții Mina, Efrem cel Nou și Nicolaie pot face minuni dacă știi cum să ceri un job mai bun.

Conform unor surse din cadrul Mitropoliei Moldovei, frica românului de ziua de mâine face ca foarte des, credincioșii să ceară ajutorul preoților în găsirea unei slujbe bune, atât pentru ei dar și pentru rudele plecate pe meleguri străine. Preoții s-au adaptat și au găsit rugăciuni specifice

”Forțele cerești sunt întotdeauna gata să ajute dacă persoana care cere trimite cuvintele de rugăciune cu inima deschisă și cu încredere fermă că ruga va fi îndeplinită”, ne-au declarat în acest caz surse din cadrul Patriarhiei Române.

Cea mai cunoscută rugăciune pentru găsirea unei slujbe este cea a Sfântului Efrem cel Nou dar sunt cunoscute cazuri în care au succes și cele ale Sfintei Xenia și ale Sfântului Nicolaie.

Rugăciunea Sfântului Efrem cel Nou

”Preacuvioase Părinte Efrem, cu grăbire alerg către tine, căci, aflând cât de mare este mulțimea celor pe care i-ai ajutat să-și găsească un serviciu, vin să-ți pun și eu înainte durerea mea. Sufletul îmi este tulburat și ostenit de la atâtea încercări și mâhnirea mă cuprinde la gândul că parcă nu este și pentru mine un loc în care să-mi câștig pâinea cea de toate zilele.

Niciunde pe unde am căutat nu am primit un răspuns bun, ci am rămas doar cu așteptarea și dramul de nădejde că poate-poate se va schimba ceva în bine și pentru mine. De aceea, te rog, Mare Mucenice Efrem, fii și mie milostiv, căci sunt încredințat că tu poți să rânduiești împrejurări folositoare, iar glasul tău cel blând și dumnezeiesc poate preschimba inimile oamenilor în a fi bunăvoitoare.

Spulberă toate cele care îmi stau împotrivă și învrednicește-mă ca nu numai viața mea pământească să se preschimbe în bine, ci și alcătuirea sufletului să se strămute în lucrarea credinței și împlinirea dumnezeieștilor porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos.

Fă în așa fel, încât locul de muncă pe care o să-l dobândesc prin sfintele tale rugăciuni să îmi fie spre întărirea întru cele bune și spre cinstea vieții ca nimănui să-i mai fiu povară, ci însumi să le fiu de ajutor celor care le este de trebuință.

Fie ca sub aripa acoperământului tău să fiu păzit de toată lucrarea cea rea și vătămătoare și, dobândind cele trebuincioase aici, pe pământ, să am și inimă recunoscătoare către iubitorul Dumnezeu, pe care să mă învrednicesc a-L cunoaște mai bine, lucrând poruncile Evangheliei Sale.

Te rog, Sfinte Părinte Efrem, ajută-mă acum și în toată vremea vieții, ca, trăind sub ocrotirea binecuvântării tale, să mi se înnoiască cele lăuntrice, spre credință lucrătoare săvârșită în numele Dumnezeului nostru, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin” este rugăciunea conform ortodoxia.me.

Rugăciunea de minuni adresată Sfintei Xenia

” Iubind sărăcia lui Hristos, acum te îndulcești de ospățul cel veșnic. Cu nebunia cea părută ai rușinat nebunia acestei lumi. Prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, dobândind darul ajutorării prin minuni, Fericită Xenia, roagă-L pe Dumnezeu să ne izbăvească de tot răul.

Marindu-te, pe tine, Sfântă Xenia, cinstim pomenirea ta, ca tu să te rogi pentru noi, păcătoșii. Sfântă maică Xenia, ai vieţuit sub acoperământul Celui Preaînalt. Și întărită ai fost de Maica lui Dumnezeu. Ai răbdat foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile.

Și ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni. Iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie ca uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare, dar petreci şi împreună cu noi.

Primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc. Ca cea care ai îndrăznire către El”, este rugăciunea sfintei Xenia considerată făcătoare de minuni pentru cei care vor un serviciu bun.”

Rugăciunea Sfântului Nicolaie

„O, preasfinte Nicolae, slujitorul celui mai frumos Domn, mijlocitorul nostru cald și pretutindeni în durere un ajutor grabnic. Ajută-mă, păcătos în această viață prezentă, roagă pe Domnul Dumnezeu să-mi dea iertarea tuturor păcatelor mele, păcătuind din tinerețe, în toată viața, fapta, cuvântul, gândul și toate simțirile mele; iar la capătul sufletului meu, ajută-mă, roagă-L pe Domnul Dumnezeu, toate făpturile Creatorului, să mă izbăvească de încercările aerului și de chinurile veșnice, să slăvesc mereu pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt și mijlocirea ta milostivă, acum și în vecii vecilor. Amin” este rugăciunea citată de bzi.ro.

Etichete: