Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Sustenabilitatea în domeniul construcțiilor – mai importantă ca oricând

Sustenabilitatea în domeniul construcțiilor – mai importantă ca oricând

În prezent, construcțiile reprezintă o industrie masivă care are un impact mai substanțial decât orice altă industrie. Cifrele arată că aproximativ 6% din produsul intern brut global aparține industriei construcțiilor, asta indicând acoperirea sa economică.

Având în vedere că zonele urbane din întreaga lume înregistrează creșteri de aproximativ 200.000 de oameni pe zi, sunt necesare tot mai multe locuințe și infrastructură. Potrivit specialiștilor, sectorul construcțiilor produce aproximativ o treime din toate deșeurile, multe dintre acestea ajungând în depozitele de deșeuri. Ca industrie, contribuie și cu 11% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră, iar volumul actual de utilizare a resurselor naturale nu este durabil și, totodată, compromite masiv mediul. După cum arată aceste cifre, industria construcțiilor se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește reducerea amprentei sale de mediu. Schimbările climatice, consumul de resurse și gestionarea apei sunt toate probleme de mediu care trebuie luate în considerare cu atenție pentru a se obține sustenabilitate în construcții.

Asigurarea durabilității în timpul construcției

Înainte de începerea oricărui proiect de construcție, este important să se efectueze analize de mediu și să fie obținute toate avizele, acordurile și autorizațiile de la agențiile de mediu și, totodată, este important să se găsească o soluție de management al deșeurilor, inclusiv modalități de eliminare sigură a deșeurilor. Clădirile sunt construite folosind resurse naturale. Resursele respective sunt de obicei aruncate atunci când au ajuns la sfârșitul utilității lor. De exemplu, remodelarea unei clădiri poate implica dărâmarea și aruncarea materialelor utilizate în construcția inițială pentru a se potrivi schimbărilor dorite. Acest proces poate epuiza resursele naturale într-un ritm rapid, fiind uriaș impactul asupra mediului în ansamblu. 

Ce impact au construcțiile asupra mediului?

Modul în care sunt utilizate materialele nu reprezintă singura provocare în realizarea sustenabilității în sectorul construcțiilor. Procesul de construcție în sine poate avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra mediului, de aici și accentul pus pe elaborarea studiilor de mediu. Șantierele, echipamentele și utilajele necesită o cantitate mare de energie. Energia utilizată pentru încălzirea clădirii sau a încăperilor de personal contribuie, de asemenea, la consumul total. Modul în care este utilizată această energie, dar și de unde provine această energie, va avea un impact uriaș asupra emisiilor. În mod similar, utilajele grele utilizate în construcții se bazează pe combustibili fosili, exacerbând și mai mult amprenta procesului de construcție. Compactarea terenurilor poate afecta, de asemenea, capacitatea solului de a absorbi apa, ceea ce schimbă peisajul și stabilitatea fundației. 

Reducerea cantității de energie utilizate în timpul construcției, trecerea la echipamente alimentate electric și îmbunătățirea eficienței energetice generale a șantierului ar putea fi modalități de reducere a impactului negativ al construcțiilor asupra mediului.