Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 13 noiembrie. Sărbătoare mare pentru credincioși

Calendar ortodox 13 noiembrie. Sărbătoare mare pentru credincioși

Calendar ortodox 13 noiembrie

Calendar ortodox 13 noiembrie. Sâmbătă, 13 noiembrie, creștinii ortodocși îl vor prăznui pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Tot în această zi, Biserica face pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Damaschin.

Calendar ortodox 13 noiembrie. Sărbătoare mare pentru credincioși

Calendar ortodox 13 noiembrie. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia, fiind botezat la vârstă de 20 de ani. Acesta a studiat filosofia, sub îndrumarea lui Andragati, iar retorica cu Libaniu. Ioan a fost numit diacon de către Arhiepiscopul Meletie și preot de către Flavia, urmașul lui Meletie. După moartea lui Nectarie, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan a fost ales patriah al Constantinopolului, fiind hirotonit de patriarhul Teofil al Alexandriei. Ioan reformează cetatea și preoțimea, si surpimă luxul resedintei episcopale, introducând traiul modest. Criticile sale îndreptate împotriva corupției i-au adus mulți dușmani. Ioan Gură de Aur îi primește pe Frații Lungi, acuzați de origenism și alungați din Egipt, pe care îi găzduiește, fără a intra în comuniune cu ei. Împărăteasca Eudoxia îl convoacă pe Ioan la un sinod la Stejar, spre a se dezinvinovăți de acuzele aduse. Ioan nu se prezintă la sinod și pentru acest fapt este depus în anul 403.

Împăratul îl trimite în exil pe Ioan, după care a fost rechemat în scaun. După revenire, Ioan critică din nou dezmățul și din porunca împărătesei este alungat din scaun și surghiunit la Cucuz, în Armenia. Nu rezistă călătoriei și trece la cele veșnice pe 14 septembrie 407, la Comana în Pont. Moaștele sale au fost aduse la Constantinopol și așezate la Biserica Sfinților Apostoli în 438, de către patriarhul Proclu al Constantinopolului.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur

O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sărguiește degrab a ne ajuta; izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică. Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dă­ruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înăl­țimea gândului smerit, spre slava lui Dum­nezeu și a noastră mântuire. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, Cel mare şi înfricoşat şi slăvit, Făcătorul a toată zidirea cea văzută şi gîndită, Cela ce păzeşti aşezămîntul Tău şi mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine şi păzesc poruncile Tale: şi acum, şi totdeauna, mulţumesc Ţie pentru toate facerile Tale de bine cele făcute spre mine, cele arătate şi cele nearătate. Şi pînă acum Te laud, şi Te slăvesc, şi Te măresc pe Tine: pentru care ai minunat spre mine milele Tale cele bogate şi îndurările Tale, sprijinindu-mă din pîntecele maicii mele, şi întru toate grijindu-Te de mine, şi păzind şi ocîrmuind cu cuvioşie cele ale mele, pentru singură bunătatea şi iubirea Ta de oameni.

Etichete: