Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 23 noiembrie 2020. Ce mare sărbătoare este în ziua aceasta

Calendar ortodox 23 noiembrie 2020. Ce mare sărbătoare este în ziua aceasta

Calendar ortodox 23 noiembrie 2020.

Calendar ortodox 23 noiembrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toţi creştinii, pentru că în această zi are loc o mare sărbătoare pentru toți creștinii. Are loc pomenirea Sfântului Cuvios Antonie.

Viața Sfântului Cuvios Antonie, sărbătorit de creștini pe 23 noiembrie 2020

Sfântul Antonie a fost român și a trăit în vremea Sfântului Constantin Brâncoveanu. El a fost atras de viața pură, demnă de creștini încă de mic, așa că s-a arătat interesat de mănăstiri și de viața de călugăr încă de la o vârstă fragedă. Așadar, Sfântul Cuvios Antonie a intrat la schit, la Iezeru de Vâlcea, care se află în apropiere de Olănești.

Sfântul Cuvios Antonie a fost o viață departe de toate cele lumești, el dorind să ajungă aproape de Dumnezeu. Astfel, el și-a făcut singur, cu propriile lui mâni, cu ajutorul unui ciocan și al unei dalte, un paraclis într-o stâncă. El ieșea de acolo numai duminica, atunci când se ducea la slujbă. Tot atunci, el se împărtășea cu sângele și trupul Domnului  nostru Iisus Hristos. La trei ani de când s-a mutat în noua sa locuință, ea a fost sfințită de episcopului Ilarion al Râmnicului

Astfel, datorită comportamentului său, el a ajuns oarecum faimos și în toate regiunile Olteniei puteai să auzi povești despre el.

Sfântul Cuvios Antonie s-a stins din viață înainte de anul 1714. El a fost îngrijit în ultimele sale zile de către nimeni altul decât ieromonahul transilvan Nicolae din Teiuş. Când a ajuns lângă Dumnezeu, el avea 92 de ani.

Troparul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcea, glasul 1:

Purtătorule de dumnezeiescul dor al rugăciunii neîncetate, Sfinte Părinte Noule Antonie, povăţuitorule al călugărilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni, locuitorul raiului celui de sus, dar nedespărţit de cei de jos, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

Condacul 1

Râvnitor al iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de dumnezeiescul dor, te-ai arătat un Nou Antonie cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti. Împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut părinte al multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi cu cinstire îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Icosul 1

Ales de Dumnezeu pentru virtuţile părinţilor tăi, ai urmat calea cea încredinţată, înmulţind talantul ca un vrednic iubitor de cele sfinte, lucrând ziua şi noaptea în via lui Hristos, pentru care ai primit plata ostenelilor tale:

Bucură-te, urmaşul virtuţilor părinteşti;

Bucură-te, ales bineplăcut al lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel împodobit cu darurile cereşti;

Bucură-te, cel ce ţi-ai sfinţit firea cu acestea;

Bucură-te, pământ bun al semănăturii duhovniceşti;

Bucură-te, mărgăritar dezgropat din ţarină;

Bucură-te, că ai crescut pom cu multe roade;

Bucură-te, că şi noi ne hrănim din acestea;

Bucură-te, îţi cântăm şi noi, fiii duhovniceşti;

Bucură-te, ajutătorule în toate nevoile;

Bucură-te, biruitorule al ispitelor sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

Condacul al 2-lea

Ca şi Marele Antonie, ai fost din tinereţe plin de dor dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre cele cereşti, cu râvnă şi lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat: Aliluia!

Sfântul Grigorie, episcopul Bisericii acragantenilor;

Cuviosul  Sisinie Marturisitorul;

Sfântul Ishirion episcopul;

Sfântul Elen, episcopul Tarsului;

Loading...