Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 3 decembrie 2020. Mare sărbătoare pentru creștini

Calendar ortodox 3 decembrie 2020. Mare sărbătoare pentru creștini

Calendar

Calendar ortodox 3 decembrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toți românii în această zi, pentru că are loc pomenirea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica. Acesta a dus o viață sfântă, care i-a adus nemurirea sufletului.

Viața Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, sărbătorit pe 3 decembrie

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica s-a născut în anul 1730, în Săliștea Sibiului. La doar 19 ani,el descoperise deja credința și iubirea de Dumenzeu, astfel că a plecat din Transilvania în Țara Românească, unde a intrat în slujba mitropolitului Roșca. El a plecat la Sfântul Munte și s-a întors la Mănăstirea Secu, iar când a vrut să plece iar, l-a întâlnit pe mitropolitul Grigorie al II-lea, care l-a convins să rămână la Cernica, unde era schitul în părăsire de mai bine de 30 de ani.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica a reușit în doar cinci ani să aibă 100 de discipoli, iar mănăstirea Cernica a devenit din nou un locaș de cult viețuit.

Mitropolitul Filaret i-a dat în grijă Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica Mănăstirea Cernica și Mănăstirea Căldăruşani, iar acesta a acceptat provocarea și a condus cele două lăcașuri de cult până la finalul vieții sale, în anul 1806.

Acatistul Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, glasul al 4-lea:

Următor al cuvioşilor părinţi şi împlinitor al virtuţilor sihăstreşti, rugător neîncetat şi înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul 1

Pe cinstitorul de Dumnezeu şi mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviinţă, căci acesta, prin multă osteneală şi nevoinţe călugăreşti, de Împărăţia cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie şi cu credinţă, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Icosul 1

Din tinereţile tale ai dorit viaţa cea îmbunătăţită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoinţelor sihăstreşti intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamţ şi lucrând cu dreaptă socoteală virtuţile dumnezeieşti, ai făcut să se sălăşluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovniceşti, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos;

Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc;

Bucură-te, că inima ţi-a fost plină de har;

Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi;

Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu;

Bucură-te, învăţător al dreptei credinţe;

Bucură-te, împlinitor al virtuţilor creştineşti;

Bucură-te, chip de bunătate şi cinste;

Bucură-te, că din tinereţe te-ai răstignit pentru Hristos;

Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;

Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie;

Bucură-te, vrednic urmaş al cuvioşilor părinţi;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Ce sfinți mai sunt sărbătoriți în această zi

Tot în ziua aceasta, mai sunt sărbătoriți și următorii sfinți:

Sfântul Sfinţitului Mucenic Teodor, arhiepiscopul Alexandriei;

Sfântul Cuvios Teodul;

Sfântul Cuvios Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei;

Sfinţii Mucenici Agapie, Seleuc şi Mamant;

Sfântul Mucenic Gavriil, episcopul Ganului;

Sfântul Mucenic Anghel.

 

Loading...