Redactia.ro
Home » Știri » Cine nu va beneficia de subvențiile Apia în 2021

Cine nu va beneficia de subvențiile Apia în 2021

Cine nu va beneficia de subvențiile Apia în 2021

Subvenții APIA 2021. Cine poate beneficia de aceste subvenții și cine nu poate primi niciun ban? Iată explicația!

Cine nu poate primi subvenții APIA în 2021

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură acordă în fiecare an crescătorilor de animale, dar și celor care cultivă terenuri agricole. Totuși, sunt anumiți oameni care nu pot primi aceste subvenții, din diferite motive.

Încă din anul 2007, APIA se ocupă de banii europeni primiți prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). Astfel, românii care aplică trebuie să facă ceea ce au spus și să lucreze pământul, pentru că în caz contrar nu numai că nu primesc niciun ban, dar se poate să fie și penalizați.

Astfel, românii care cultivă următoarele suprafețe sunt neeligibili, după cum arată APIA pe site-ul propriu.

Este vorba despre terenuri unde nu a mai fost cultivat nimic doi ani, zonele din parcurile naționale sau cele protejate, suprafețe ale unităților militare, etc.

„Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafeţe:
a) suprafeţele agricole pe care se constată în urma controlului pe teren că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă definită la art. 2 alin (2) din ordonanţă;
b) suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct, iar în situaţia în care acesta nu este elaborat/este în curs de elaborare, cu respectarea setului de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective;”
c) suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
d) suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
e) suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
f) suprafeţele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;

Dacă ai acest teren nu primești subvenții APIA

g) suprafeţe aparţinând unităţilor militare;
h) suprafeţele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;
i) suprafeţele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;
j) suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
k) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
l) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
m) suprafeţele de pârloagă declarate pe acelaşi amplasament pentru mai mult de 1 an;”, arată APIA.