Redactia.ro
Home » Știri » Admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Cu ce notă s-a intrat anul trecut

Admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Cu ce notă s-a intrat anul trecut

umf

Elevii care au terminat cu examenul de bacalaureat din acest an și au reușit să obțină o notă de trecere sunt acum interesați de admiterea la facultate.

Una dintre cele mai prestigioase din țara noastră este Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila, unde toți tinerii care vor să studieze ramurile medicinii pot da admiterea ca să intre la această facultate.

Universitatea de Medicină și Farmacie este una dintre cele mai râvnite din țară, așa că este o competiție acerbă, cu mai mulți candidați pe un loc.

De altfel, anul trecut, în 2019, ultima notă de intrare la Facultatea de Medicină din București de anul trecut a fost 80 de puncte.

Programul de înscriere la UMF Carol Davila din București
marți 07 iulie, între orele: 900 – 1600
– miercuri 08 iulie, între orele: 900 – 1600;
– joi 09 iulie, între orele: 900 – 1600;
– vineri 10 iulie, între orele 900 – 1600;
– luni 13 iulie, între orele 900 – 1600
– marți 14 iulie, între orele: 900 – 1600;
– miercuri 15 iulie, între orele: 900 – 1600;
– joi 16 iulie, între orele: 900 – 1600;

De ce acte au nevoie candidații care vor să se înscrie la Medicină

1. Cererea tip de înscriere, completată la secretariat pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;
Pentru admiterea în anul universitar 2020–2021 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF “Carol Davila” (www.umfcd.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnatura personală – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.
2. Diploma de bacalaureat – în original și copie (pentru candidații/studenții care se înscriu la a II- a facultate și pentru absolvenții unei alte facultăți va fi însoțită de copia Diplomei de Licență, Supliment la Diploma de Licență și Adeverința din care să rezulte forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor absolvite, după caz).
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat în anul 2020, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale duce la pierderea locului finanțat la buget.
3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.C.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
4. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
5. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;
6. Carte de identitate sau paşaportul valabil original și copie;
7. Certificatul de naştere original și copie;
8. Certificat de căsătorie, (dacă este cazul) original și copie;
9. Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original;
10. Patru fotografii color tip buletin;
11. Dovada achitării taxei de înscriere;
12. Dosar plic.
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate /pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.

Etichete: