Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 3 mai 2021. Sfântul din Valea Jiului cu darul facerii de minuni

Calendar ortodox 3 mai 2021. Sfântul din Valea Jiului cu darul facerii de minuni

Calendar ortodox 3 mai 2021. Sfântul din Valea Jiului cu darul facerii de minuni

Calendar ortodox 3 mai 2021. Este mare sărbătoare pentru creștini în ziua aceasta, pentru că are loc pomenirea Sfântului Irodion de la Lainici.

Calendar ortodox 3 mai 2021. Sfântul Irodion de la Lainici

Sfântul Irodion de la Lainici este sărbătorit în fiecare an de credincioși pe data de 3 mai. Acesta s-a născut la București, în anul 1920 și încă de la vârsta de 20 de ani, el a primit chemarea lui Dumnezeu și a intrat la mănăstirea Cernica, al cărei stareț era în acele momente Sfântu Calinic. L-a urmat pe acesta la Vâlcea, unde Calinic a fost făcut episcop, iar după aceea l-a trimis în Valea Jiului, unde a ajuns preot doi ani mai târziu. Acesta a fost înzestrat cu darul facerii de minuni și alunga duhurile rele din oameni.

Calendar ortodox 3 mai 2021. Canon de rugăciune către Sfântul Irodion de la Lainici

Cântărea întâi (glas 1)
Irmosul: Dreapta Ta cea purtătoare de biruință…

Stih: Sfinte părinte Irodion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Moise în chip tainic a primit dumnezeiască porunca a Legii Vechi, iar tu Sfinte Irodioane, petrecând pustniceste și viețuind în duhul de taină al cuvioșilor, dumnezeiescul chip ai aflat.

Mâna pogorându-se din cer pe Israel l-a hrănit, prisosindu-i, iar tu retrăgându-te în singurătăți te-ai nevoit neîncetat rugându-te; și, împărtășindu-te tainic, viu ai rămas de-a pururea.

Slavă…

Soarele pe cer oprind oarecând Iisus al lui Navi a câștigat biruință vremelnică, dar tu Sfinte în post și rugăciune te-ai smerit și priveghind adeseori, Domnul Cel Preacurat, s-a sălășluit întru ține.

Și acum…

Fără de sămânța S-a întrupat din ține Maică Fecioara Cel fără de ani, Fiul și Cuvântul Cel din veci Născut, care zidind din nou făptură Să cu învierea cea sfânta a ridicat pe om la ceruri.

Calendar ortodox 3 mai 2021. Rugăciunea zilei acesteia

Cântărea a treia
Irmosul: Însuți știind neputință…

În teascul inimii ai stors cu osteneli ciorchinele credinței, cel hrănit cu fapte evanghelice; duhovnicescul potir al sufletului l-ai umplut de fapte bune preafericite, veselind Biserica, drept aceea și noi te slăvim pururea.

Proorocul Moise cu Domnul a grăit deși era gangav, iar pe ține, cuvioase părinte, smerit și curat la suflet știindu-te, te-a luminat Preacurată Fecioara mai vârtos; că dreptar preabland ai fost, și canon al tuturor, întărind adunarea ortodocșilor.

Slavă…

În suflet ai luat de la Hristos Dumnezeu a Duhului comoară, că te-ai vădit a fi casă Domnului, cu privegheri și postiri curățîndu-te; și că un pom al Raiului te-ai făcut, părinte, ajungând la odihnă cea veșnică.

Și acum…

Cuvântul Părintelui ceresc fiind, frământătură noastră luându-o, din Maică Să Preacurată S-a născut; și în mormânt pogorându-se, Cel ce n-a avut păcat, a șters păcatele noastre prin jertfă Să.