Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 22 februarie 2022. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși

Calendar ortodox 22 februarie 2022. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși

Calendar ortodox 22 februarie 2022

Calendar ortodox 22 februarie 2022. În fiecare an, pe 22 februarie, este prăznuită Aflarea Moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia Constantinopolului. Tot în această zi sunt sărbătoriți Sfântul Cuvioas Atanasie, Sfânta Antusa, împreună cu 12 slujitori, Sfântul Telesfor, episcopul Romei, Sfântul Mucenic Sinetos, Sfinții Cuvioși Talasie și Limneu, Sfântul Cuvios Varadat și Sfântul Vlasiu, episcopul Romei.

Calendar ortodox 22 februarie 2022. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocșiâ

Evghenia este un loc în marginea de răsărit a orașului Constantinopol, aproape de turnul și porțile ce se numesc ale lui Evghenie. În acest loc au fost moaștele multor sfinți pătimitori din vremea prigoanelor, iar lumea uitase locul unde fuseseră îngropați, pentru că mucenicii erau îngropați noaptea de frica celor care nu erau credincioși. În acel loc au început să se tămăduiască bolnavii. Arhiepiscopul Toma al Constantinopolului s-a dus acolo împreună cu mai mulți preoți, s-au rugat și au săpat și în acest mod au aflat moaștele multor sfinți mucenici printre care și ale sfinților Andronic și Iuniei, prietenii Sfântului Apostol Pavel, pomeniți de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Andronic a fost unul dintre cei 70 de apostoli. Moaștele sfinților au fost îngropate din nou cu toată cuviința.

Troparul Sfintilor Mucenici din Evghenia

Mucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nestricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lor mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Cântarea 1, glasul al 8-lea.
Irmosul:
Pe Faraon cel ce se purta pe car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut oarecând minuni, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea şi pe Israel cel ce fugea pedestru l-a mântuit; pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind luminaţi cu daruri muceniceşti şi stând cu dragoste înaintea lumii celei mari, cu totul luminaţilor mucenici, risipiţi norii sufletelor noastre şi furtuna patimilor, cu darul Atotputernicului nostru Dumnezeu.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Ceata mucenicilor dându-se cu totul lui Dumnezeu, Celui Ce vede toate şi legându-şi sufletele de dragostea Lui, au dezlegat nodul răutăţii. Şi dăruiesc dezlegare de păcate, celor ce-i fericesc pe ei cu credinţă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cei ce prin ostenelile chinurilor au sfărâmat cu adevărat pe vicleanul şi din zavistie mulţi ani au fost ascunşi, astăzi s-au arătat şi pe mâini de preot înţelepţit de Dumnezeu sunt aduse în Biserică, dând lumii mântuire. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Izbăveşte-mă, Fecioară Maică, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul văzut, Care era Nevăzut; şi cu liniştea ta potoleşte valul patimilor mele, tu Singura Îndreptare a oamenilor.

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Înfierbântându-vă de Dumnezeiasca dragoste mucenicilor, aţi stins focul necredinţei cu râurile sângelui vostru; şi strălucind ca nişte stele luminoase, toată lumea cea de sub soare aţi luminat-o.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Moaştele cele luminoase ale mucenicilor strălucesc lumină de tămăduiri, celor ce cu credinţă aleargă către dânşii; că daruri au scos din izvoarele Mântuitorului, râvnind Patimii Lui celei de bunăvoie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Turnurile credinţei, jertfele lui Hristos, ascunse fiind mai înainte cu mulţi ani, acum s-au arătat şi cu evlavie şi cuvioşie au fost aduse în Biserică de mâini de arhiereu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Bucură-te Ceea ce Singură ai născut pe Domnul a toate; Bucură-te Ceea ce ai mijlocit Bucuria oamenilor; Bucură-te Munte Umbros şi Netăiat; Bucură-te Preacurată, Întărirea credincioşilor.
Irmosul:
Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti Marginea doririlor şi credincioşilor Întărire, unule Iubitorule de oameni.

Ai un pont sau mai multe informații pe subiect, scrie-ne pe adresa pont@redactia.ro
Etichete: