Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 16 iunie 2021. Este prăznuit Sfântul Tihon

Calendar ortodox 16 iunie 2021. Este prăznuit Sfântul Tihon

Calendar ortodox 16 iunie 2021. În fiecare an, pe data de 16 iunie, este sărbătorit Sfântul Tihon. Acesta, în perioada vieții sale, a fost brutar și a fost numit episcopul Amatundei (Cipru).

Calendar ortodox 16 iunie 2021. Este prăznuit Sfântul Tihon

Calendar ortodox 16 iunie 2021. Sfântul Tihon a avut un rol important, de-a lungul vieții sale, în răspândirea credinței. I-a orientat pe mulți păgâni către Dumnezeu, a dărâmat temple unde aceștia se închinau idolilor, și a ridicat biserici în locul lor.

Sfântul Tihon a fost brutar, asemeni tatălui său. Acesta îl mai punea să vândă, din când, în când, pâine, doar că Sfântul Tihn o dădea pe gratis săracilor. Tatăl a aflat de gest, așa că și-a întrebat fiul de ce a dat pâini gratis, iar el i-a răspuns că împrumută pe Dumnezeu atunci cand dăruieste săracilor pâini. Datorită dărniciei sale și a rugăciunilor necontenite, Sfântul Tihon a găsut hambarele tatălui atât de pline de grâu, încât abia mai putea deschide ușa.

Rugăciune pentru sănătate și belșug, către Sfântul Tihon

La vreme de necazuri, boli, pentru îndeplinirea tuturor dorințelo, puteți rosti următoarea rugăciune către Sfântul Tihon:

”Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Tihon; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 4-lea:

Irmosul:

Pe Voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, Te rog în adâncul nepătimirii îneacă-i. Că ţie, ca într-o alăută, întru omorârea trupului, să-ţi cânt cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Părinte Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai lângă scaunul lui Dumnezeu, purtând cunună ca unul ce ai vieţuit pe pământ cu cuviinţă şi eşti luminat cu lumină neînserată, luminează-mă inima şi cugetul, ca să laud viaţa ta cea întocmai cu îngerii, Fericite Părinte Tihon.

Stih: Sfinte Părinte Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Odrăslind sfinţit din rădăcină lăudată şi fericită, cu adevărat te-ai arătat ca o ramură plină de bună rodire şi de credinţă şi de nădejde, de dragoste şi de darul minunilor celor preaslăvite, de Dumnezeu insuflate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin ostenelile sihăstriei şi prin rugăciunea cea neîncetată omorând patimile cele ce omoară sufletul, te-ai adus pe tine însuţi jertfă curată şi deplină lui H ristos, Cel Ce S-a jertfit pentru noi, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut pe Hristos din curate coapsele tale, Prea Curată, ne-ai ridicat pe noi, care am fost căzuţi în prăpastia care duce la pieire; ci ca Una ce ai îndrăzneală, roagă-L pe Dânsul, să ne izbăvească de primejdii pe noi robii tăi. Amin”

Etichete: